Dom Słowa

Centrum Formacji Ewangelizacyjnej
Diecezji Legnickiej

Zapowiedzi

zbliżających się wydarzeń

16 czerwca 2024 roku zapraszamy do DOMU SŁOWA członków Towarzystwa Przyjaciół WSD…

Czytaj dalej

Zespół Nowej Ewangelizacji pod przewodnictwem biskupa Artura Ważnego poprowadzi rekolekcje kapłańskie…

Czytaj dalej

Zapraszamy małżonków do udziału w programie JA+TY=MY…

Czytaj dalej

Specjalny czas dla rodziców, którzy przeżywają ból po stracie dziecka…

Czytaj dalej

Aktualności

Dzień skupienia to rozwój więzi…

Dowiedz się więcej

Jeden duch i jedno serce…

Dowiedz się więcej

Spotkanie z biskupami na zakończenie pierwszego roku formacji stałej…

Dowiedz się więcej

”Maryja w Słowie Bożym czuje się jak u siebie 
w domu, z naturalnością wychodzi i wchodzi 
z powrotem. Ona mówi i myśli według Słowa Bożego; Słowo Boże staje się Jej słowem, 
a Jej słowo rodzi się ze Słowa Bożego”.

- Benedykt XVI, Deus caritas est-

Meditatio

Inne słowa nie są nigdy tak skuteczne, jak Słowo natchnione. Należy go słuchać, mając pewność, że jest to Słowo Boga, wypowiedziane na dzisiaj 
i «dla mnie». (...) Nie chodzi bowiem 
o przywoływanie na pamięć informacji, ale o to, by pozwolić Bogu «mówić».
Św. Jan Paweł II
Jaka czeka nas przyszłość? Aktywny proboszcz z aktywnymi liderami, którzy przekazują zapał 
i doświadczenie kolejnym osobom. Jest to model, który już działa w wielu parafiach. Teraz jest czas, aby takich parafii przybywało. To jest przyszłość Kościoła. „Wierne ożywczemu działaniu Ducha Świętego nowe ruchy kościelne stanowią cenny dar dla Kościoła, który je zachęca i zaprasza” (św. Jan Paweł II). A metodą jest zadomowienie się w Słowie Bożym.
Bp Andrzej Siemieniewski
Słowo zawiera w sobie potencjał, którego nie możemy przewidzieć. Ewangelia mówi 
o nasieniu, które posiane, samo rośnie, nawet jeśli rolnik śpi (por. Mk 4, 26-29). Kościół musi przyjąć te nieuchwytną wolność Słowa skutecznego na swój sposób, w bardzo różnych formach wykraczających poza nasze przewidywania 
i łamiących nasze schematy.
Papież Franciszek

Formacja