Dom Słowa

Centrum Formacji Ewangelizacyjnej
Diecezji Legnickiej

Zapowiedzi

zbliżających się wydarzeń

16 czerwca 2024 roku zapraszamy do DOMU SŁOWA członków Towarzystwa Przyjaciół WSD…

Czytaj dalej

Zespół Nowej Ewangelizacji pod przewodnictwem biskupa Artura Ważnego poprowadzi rekolekcje kapłańskie…

Czytaj dalej

Zapraszamy małżonków do udziału w programie JA+TY=MY…

Czytaj dalej

Specjalny czas dla rodziców, którzy przeżywają ból po stracie dziecka…

Czytaj dalej

Aktualności

Dzień skupienia to rozwój więzi…

Dowiedz się więcej

Jeden duch i jedno serce…

Dowiedz się więcej

Spotkanie z biskupami na zakończenie pierwszego roku formacji stałej…

Dowiedz się więcej

”Maryja w Słowie Bożym czuje się jak u siebie 
w domu, z naturalnością wychodzi i wchodzi 
z powrotem. Ona mówi i myśli według Słowa Bożego; Słowo Boże staje się Jej słowem, 
a Jej słowo rodzi się ze Słowa Bożego”.

- Benedykt XVI, Deus caritas est-

Formacja​

Meditatio

Kontemplacja oblicza Chrystusa winna czerpać inspirację z tego, co mówi o Nim Pismo Święte, które od pierwszej do ostatniej strony przeniknięte jest Jego tajemnicą, ukazywaną w niejasnym zarysie w Starym Testamencie, a w pełni objawioną w Nowym, co pozwala św. Hieronimowi orzec stanowczo, że «nieznajomość Pisma to nieznajomość samego Chrystusa».
Św. Jan Paweł II
Do Boga nie prowadzi zbiór abstrakcyjnych określeń i suchych definicji. Prowadzi do Niego wtajemniczenie w sposób Bożego działania, począwszy od pierwszych chwil stworzenia świata, poprzez patriarchów i proroków Starego Przymierza, aż po kulminację obecności Boga pośród Swojego Ludu w osobie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Zaś dzieło Chrystusa nie kończy się już nigdy, trwa w Kościele.
Bp Andrzej Siemieniewski
Słowo Boże jest dla wszystkich. Ewangelia przedstawia nam Jezusa stale w ruchu, zmierzającego do innych. W żadnym momencie swojego życia publicznego nie daje nam do zrozumienia, że jest (...) doktorem zasiadającym na katedrze. Przeciwnie, widzimy go jako wędrowca, (...) przemierzającego miasta i wsie, spotykającego oblicza i historie. Jego stopy są stopami posłańca głoszącego dobrą nowinę o miłości Boga.
Papież Franciszek