Dom Słowa

Centrum Formacji Ewangelizacyjnej
Diecezji Legnickiej

Zapowiedzi

zbliżających się wydarzeń

W DOMU SŁOWA trwa formacja kandydatów na ceremoniarzy…

Czytaj dalej

Masz pragnienie, żeby nieść Ewangelię Jezusa Chrystusa do świata, w którym żyjesz? Zróbmy to wspólnie…

Czytaj dalej

Formacja permanentna neoprezbiterów w Domu Słowa…

Czytaj dalej

Szkoła Animatora Biblijnego na kursie w kierunku Jubileuszu 2033…

Czytaj dalej

Aktualności

Jezus zmartwychwstał dla nas!…

Dowiedz się więcej

Diakonat stały żonatych mężczyzn to „powołanie rodzinne”…

Dowiedz się więcej

Spotkania zawsze są inspiracją…

Dowiedz się więcej

”Maryja w Słowie Bożym czuje się jak u siebie 
w domu, z naturalnością wychodzi i wchodzi 
z powrotem. Ona mówi i myśli według Słowa Bożego; Słowo Boże staje się Jej słowem, 
a Jej słowo rodzi się ze Słowa Bożego”.

- Benedykt XVI, Deus caritas est-

Formacja​

Meditatio

Kontemplacja oblicza Chrystusa winna czerpać inspirację z tego, co mówi o Nim Pismo Święte, które od pierwszej do ostatniej strony przeniknięte jest Jego tajemnicą, ukazywaną w niejasnym zarysie w Starym Testamencie, a w pełni objawioną w Nowym, co pozwala św. Hieronimowi orzec stanowczo, że «nieznajomość Pisma to nieznajomość samego Chrystusa».
Św. Jan Paweł II
Do Boga nie prowadzi zbiór abstrakcyjnych określeń i suchych definicji. Prowadzi do Niego wtajemniczenie w sposób Bożego działania, począwszy od pierwszych chwil stworzenia świata, poprzez patriarchów i proroków Starego Przymierza, aż po kulminację obecności Boga pośród Swojego Ludu w osobie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Zaś dzieło Chrystusa nie kończy się już nigdy, trwa w Kościele.
Bp Andrzej Siemieniewski
Słowo Boże jest dla wszystkich. Ewangelia przedstawia nam Jezusa stale w ruchu, zmierzającego do innych. W żadnym momencie swojego życia publicznego nie daje nam do zrozumienia, że jest (...) doktorem zasiadającym na katedrze. Przeciwnie, widzimy go jako wędrowca, (...) przemierzającego miasta i wsie, spotykającego oblicza i historie. Jego stopy są stopami posłańca głoszącego dobrą nowinę o miłości Boga.
Papież Franciszek