Dom Słowa

Centrum Formacji Ewangelizacyjnej
Diecezji Legnickiej

Zapowiedzi

zbliżających się wydarzeń

Znany ewangelizator Jude Antoine w DOMU SŁOWA już w niedzielę 24 września 2023 roku!

Czytaj dalej

W Domu Serca Jezusa przy ul. Grunwaldzkiej można przeżyć rekolekcje w duchowej rodzinie Przenajświętszej Krwi…

Czytaj dalej

Przed nami formacja kandydatów na ceremoniarzy, na których w parafiach spoczywa troska o przygotowanie liturgii…

Czytaj dalej

Wielka okazja, żeby zakochać się w Słowie Bożym. Początek 7 października 2023 roku. TRWAJĄ ZAPISY

Czytaj dalej

Aktualności

Pierwsi absolwenci Szkoły Zakrystianów zakończyli kształcenie w Domu Słowa…

Czytaj dalej

Towarzystwo Przyjaciół WSD modliło się o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego…

Czytaj dalej

Kolejny dzień skupienia dla diakonów stałych. Tym razem wokół myśli św. Pawła…

Czytaj dalej

Tym razem lectio divina w DOMU SŁOWA było zasłuchaniem w Słowo o uzdrowieniu w imię Jezusa…

Czytaj dalej

”Maryja w Słowie Bożym czuje się jak u siebie 
w domu, z naturalnością wychodzi i wchodzi 
z powrotem. Ona mówi i myśli według Słowa Bożego; Słowo Boże staje się Jej słowem, 
a Jej słowo rodzi się ze Słowa Bożego”.

- Benedykt XVI, Deus caritas est-

Formacja​

Meditatio

Kontemplacja oblicza Chrystusa winna czerpać inspirację z tego, co mówi o Nim Pismo Święte, które od pierwszej do ostatniej strony przeniknięte jest Jego tajemnicą, ukazywaną w niejasnym zarysie w Starym Testamencie, a w pełni objawioną w Nowym, co pozwala św. Hieronimowi orzec stanowczo, że «nieznajomość Pisma to nieznajomość samego Chrystusa».
Św. Jan Paweł II
Do Boga nie prowadzi zbiór abstrakcyjnych określeń i suchych definicji. Prowadzi do Niego wtajemniczenie w sposób Bożego działania, począwszy od pierwszych chwil stworzenia świata, poprzez patriarchów i proroków Starego Przymierza, aż po kulminację obecności Boga pośród Swojego Ludu w osobie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Zaś dzieło Chrystusa nie kończy się już nigdy, trwa w Kościele.
Bp Andrzej Siemieniewski
Słowo Boże jest dla wszystkich. Ewangelia przedstawia nam Jezusa stale w ruchu, zmierzającego do innych. W żadnym momencie swojego życia publicznego nie daje nam do zrozumienia, że jest (...) doktorem zasiadającym na katedrze. Przeciwnie, widzimy go jako wędrowca, (...) przemierzającego miasta i wsie, spotykającego oblicza i historie. Jego stopy są stopami posłańca głoszącego dobrą nowinę o miłości Boga.
Papież Franciszek