Dom Słowa

Centrum Formacji Ewangelizacyjnej
Diecezji Legnickiej

Zapowiedzi

zbliżających się wydarzeń

Spotkanie formacyjne uczestników Domowych Kręgów Biblijnych…

Czytaj dalej

Formacja osób konsekrowanych w DOMU SŁOWA

Czytaj dalej

Modlitwa za dzieło ewangelizacyjne w diecezji legnickiej. ZAPRASZAMY!

Czytaj dalej

Rekolekcje w Domu Słowa w grudniu i styczniu – to niepowtarzalny czas dla CIEBIE. Trwają zapisy…

Czytaj dalej

Aktualności

Katechumeni otrzymują pomoc w walce duchowej…

Dowiedz się więcej

Doroczne rekolekcje osób ustanowionych do posługi w Kościele…

Dowiedz się więcej

Już niedługo Program na Miłość i Życie…

Dowiedz się więcej

Na spotkanie formacyjne przybyli diakoni z żonami…

Dowiedz się więcej

”Maryja w Słowie Bożym czuje się jak u siebie 
w domu, z naturalnością wychodzi i wchodzi 
z powrotem. Ona mówi i myśli według Słowa Bożego; Słowo Boże staje się Jej słowem, 
a Jej słowo rodzi się ze Słowa Bożego”.

- Benedykt XVI, Deus caritas est-

Formacja​

Meditatio

Kontemplacja oblicza Chrystusa winna czerpać inspirację z tego, co mówi o Nim Pismo Święte, które od pierwszej do ostatniej strony przeniknięte jest Jego tajemnicą, ukazywaną w niejasnym zarysie w Starym Testamencie, a w pełni objawioną w Nowym, co pozwala św. Hieronimowi orzec stanowczo, że «nieznajomość Pisma to nieznajomość samego Chrystusa».
Św. Jan Paweł II
Do Boga nie prowadzi zbiór abstrakcyjnych określeń i suchych definicji. Prowadzi do Niego wtajemniczenie w sposób Bożego działania, począwszy od pierwszych chwil stworzenia świata, poprzez patriarchów i proroków Starego Przymierza, aż po kulminację obecności Boga pośród Swojego Ludu w osobie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Zaś dzieło Chrystusa nie kończy się już nigdy, trwa w Kościele.
Bp Andrzej Siemieniewski
Słowo Boże jest dla wszystkich. Ewangelia przedstawia nam Jezusa stale w ruchu, zmierzającego do innych. W żadnym momencie swojego życia publicznego nie daje nam do zrozumienia, że jest (...) doktorem zasiadającym na katedrze. Przeciwnie, widzimy go jako wędrowca, (...) przemierzającego miasta i wsie, spotykającego oblicza i historie. Jego stopy są stopami posłańca głoszącego dobrą nowinę o miłości Boga.
Papież Franciszek