Słowo Boże

«„SŁOWO PANA trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę̨” (1 P 1,25; por. Iz 40,8). To stwierdzenie z Pierwszego Listu św. Piotra, nawiązujące do słów proroka Izajasza, ukazuje nam tajemnicę Boga objawiającego się̨ przez dar swojego Słowa. Słowo to, trwające na wieki, weszło w czas. Bóg wypowiedział swoje odwieczne Słowo w sposób ludzki; Jego Słowo «stało się̨ ciałem» (J 1,14). Oto dobra nowina» (Benedykt XVI, Verbum Domini).

Dom Słowa to nie tylko miejsce słuchania, ale także przestrzeń spotkania. Najważniejszym wydarzeniem w wierze jest bowiem rozpoznanie w osobistej historii obecności Boga. Jest to Bóg, który stworzył świat, wprowadził Abrahama w posłuszeństwo wiary, otworzył dla swego ludu drogę wyjścia z niewoli, a w końcu objawił się w pełni w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. «Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest jedynym, doskonałym i ostatecznym Słowem Ojca. W Nim powiedział On wszystko i nie będzie już innego słowa oprócz Niego» (KKK 65).

Propozycje formacyjne

kwiecień 2024

13.04.2024 - Szkoła Animatora Biblijnego (VI)
20.04.2024 - Wolni w Duchu
20.04.2024 - Domowe Kręgi Biblijne

maj 2024

18.05.2024 - Szkoła Animatora Biblijnego (VII)
18.05.2024 - Domowe Kręgi Biblijne

Kronika

Nauka Krzyża jest mocą…

Dowiedz się więcej

Domowe Kręgi Biblijne to wizja św. Jana Pawła II…

Dowiedz się więcej

Tym razem lectio divina w DOMU SŁOWA było zasłuchaniem w Słowo o uzdrowieniu w imię Jezusa…

Dowiedz się więcej

W DOMU SŁOWA miało miejsce kolejne spotkanie młodzieży będącej na drodze do dojrzałej wiary…

Dowiedz się więcej

Formacja​