Słowo Boże

«„SŁOWO PANA trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę̨” (1 P 1,25; por. Iz 40,8). To stwierdzenie z Pierwszego Listu św. Piotra, nawiązujące do słów proroka Izajasza, ukazuje nam tajemnicę Boga objawiającego się̨ przez dar swojego Słowa. Słowo to, trwające na wieki, weszło w czas. Bóg wypowiedział swoje odwieczne Słowo w sposób ludzki; Jego Słowo «stało się̨ ciałem» (J 1,14). Oto dobra nowina» (Benedykt XVI, Verbum Domini).

Dom Słowa to nie tylko miejsce słuchania, ale także przestrzeń spotkania. Najważniejszym wydarzeniem w wierze jest bowiem rozpoznanie w osobistej historii obecności Boga. Jest to Bóg, który stworzył świat, wprowadził Abrahama w posłuszeństwo wiary, otworzył dla swego ludu drogę wyjścia z niewoli, a w końcu objawił się w pełni w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. «Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest jedynym, doskonałym i ostatecznym Słowem Ojca. W Nim powiedział On wszystko i nie będzie już innego słowa oprócz Niego» (KKK 65).

Propozycje formacyjne

październik 2023

07.10.2023 - 08.10.2023 - Ikonopisarze
07.10.2023 - Szkoła Animatora Biblijnego

listopad 2023

03.11.2023 - 05.11.2023 - Ewangelizacja w odnowionej parafii - Domowe Kręgi Biblijne (cz. I)
11.11.2023 - 12.11.2023 - Ikonopisarze

grudzień 2023

02.12.2023 - Domowe Kręgi Biblijne
09.12.2023 - Szkoła Animatora Biblijnego (II)

styczeń 2024

13.01.2024 - Domowe Kręgi Biblijne
20.01.2024 - Szkoła Animatora Biblijnego (III)

luty 2024

17.02.2024 - Domowe Kręgi Biblijne

marzec 2024

09.03.2024 - Szkoła Animatora Biblijnego (IV)

Kronika

Tym razem lectio divina w DOMU SŁOWA było zasłuchaniem w Słowo o uzdrowieniu w imię Jezusa…

Czytaj dalej

W DOMU SŁOWA miało miejsce kolejne spotkanie młodzieży będącej na drodze do dojrzałej wiary…

Czytaj dalej

Zapraszamy na rekolekcje lectio divina z Kościołem pierwszych chrześcijan: 19-21 maja 2023 roku…

Czytaj dalej

Liturgia Godzin i psalmy – to temat pierwszego dnia skupienia absolwentów i uczestników Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej…

Czytaj dalej

Formacja​