Słowo Boże

«„SŁOWO PANA trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę̨” (1 P 1,25; por. Iz 40,8). To stwierdzenie z Pierwszego Listu św. Piotra, nawiązujące do słów proroka Izajasza, ukazuje nam tajemnicę Boga objawiającego się̨ przez dar swojego Słowa. Słowo to, trwające na wieki, weszło w czas. Bóg wypowiedział swoje odwieczne Słowo w sposób ludzki; Jego Słowo «stało się̨ ciałem» (J 1,14). Oto dobra nowina» (Benedykt XVI, Verbum Domini).

Dom Słowa to nie tylko miejsce słuchania, ale także przestrzeń spotkania. Najważniejszym wydarzeniem w wierze jest bowiem rozpoznanie w osobistej historii obecności Boga. Jest to Bóg, który stworzył świat, wprowadził Abrahama w posłuszeństwo wiary, otworzył dla swego ludu drogę wyjścia z niewoli, a w końcu objawił się w pełni w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. «Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest jedynym, doskonałym i ostatecznym Słowem Ojca. W Nim powiedział On wszystko i nie będzie już innego słowa oprócz Niego» (KKK 65).

Propozycje formacyjne

Brak Wydarzenia

Kronika

Nauka Krzyża jest mocą…

Dowiedz się więcej

Domowe Kręgi Biblijne to wizja św. Jana Pawła II…

Dowiedz się więcej

Tym razem lectio divina w DOMU SŁOWA było zasłuchaniem w Słowo o uzdrowieniu w imię Jezusa…

Dowiedz się więcej

W DOMU SŁOWA miało miejsce kolejne spotkanie młodzieży będącej na drodze do dojrzałej wiary…

Dowiedz się więcej

Formacja​