Liturgia

«W liturgii, zwłaszcza w Boskiej Ofierze eucharystycznej, dokonuje się dzieło naszego odkupienia; w najwyższym stopniu przyczynia się ona do tego, aby wierni swoim życiem wyrażali oraz ujawniali innym ludziom misterium Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdziwego Kościoła» (Vat. II, Konstytucja o liturgii, nr 2).

«Liturgia czerpie swą wielkość z tego, czym jest, nie zaś z tego, co my z nią robimy. (…) Liturgia nie jest wyrazem świadomości wspólnoty – świadomości zresztą niejednolitej i zmiennej. Jest ona Objawieniem przyjmowanym wiarą i na modlitwie, dlatego jej miarą jest wiara Kościoła, który jest naczyniem Objawienia. (…) Istotę liturgii możemy w gruncie rzeczy znaleźć w modlitewnym zawołaniu przekazanym nam przez św. Pawła (zob. 1 Kor 16,22) i Didache: Maran atha – Pan jest. Przyjdź, Panie! W Eucharystii już teraz jest obecna Paruzja, w ten sposób sprawia jednak, że wychodzimy naprzeciw Panu, który przychodzi (…). I ciągle na nowo pozwala nam słyszeć i doświadczać jako prawdziwą odpowiedź: Tak, przyjdę niebawem (zob. Ap. 22,17.20)» (Benedykt XVI, Teologia liturgii, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 617).

Propozycje formacyjne

październik 2023

06.10.2023 - 07.10.2023 - Kurs ceremoniarzy (I)
13.10.2023 - 14.10.2023 - Kurs zakrystianów
14.10.2023 - Inauguracja Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej

listopad 2023

17.11.2023 - 18.11.2023 - Kurs zakrystianów (II)
18.11.2023 - Diecezjalna Szkoła Liturgiczna

grudzień 2023

01.12.2023 - 02.12.2023 - Kurs ceremoniarzy (II)
16.12.2023 - Diecezjalna Szkoła Liturgiczna

styczeń 2024

19.01.2024 - 20.01.2024 - Kurs zakrystianów (III)
20.01.2024 - Diecezjalna Szkoła Liturgiczna

luty 2024

09.02.2024 - 10.02.2024 - Kurs ceremoniarzy (III)

Kronika

Pierwsi absolwenci Szkoły Zakrystianów zakończyli kształcenie w Domu Słowa…

Czytaj dalej

We wspólnocie rekolekcyjnej DOMU SŁOWA wstąpiliśmy na świętą Górę Paschy…

Czytaj dalej

Liturgia Godzin i psalmy – to temat pierwszego dnia skupienia absolwentów i uczestników Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej…

Czytaj dalej

Tym razem w Domu Słowa formowali się diakoni stali oraz kandydaci wraz z małżonkami…

Czytaj dalej

Formacja​