Liturgia

«W liturgii, zwłaszcza w Boskiej Ofierze eucharystycznej, dokonuje się dzieło naszego odkupienia; w najwyższym stopniu przyczynia się ona do tego, aby wierni swoim życiem wyrażali oraz ujawniali innym ludziom misterium Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdziwego Kościoła» (Vat. II, Konstytucja o liturgii, nr 2).

«Liturgia czerpie swą wielkość z tego, czym jest, nie zaś z tego, co my z nią robimy. (…) Liturgia nie jest wyrazem świadomości wspólnoty – świadomości zresztą niejednolitej i zmiennej. Jest ona Objawieniem przyjmowanym wiarą i na modlitwie, dlatego jej miarą jest wiara Kościoła, który jest naczyniem Objawienia. (…) Istotę liturgii możemy w gruncie rzeczy znaleźć w modlitewnym zawołaniu przekazanym nam przez św. Pawła (zob. 1 Kor 16,22) i Didache: Maran atha – Pan jest. Przyjdź, Panie! W Eucharystii już teraz jest obecna Paruzja, w ten sposób sprawia jednak, że wychodzimy naprzeciw Panu, który przychodzi (…). I ciągle na nowo pozwala nam słyszeć i doświadczać jako prawdziwą odpowiedź: Tak, przyjdę niebawem (zob. Ap. 22,17.20)» (Benedykt XVI, Teologia liturgii, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 617).

Propozycje formacyjne

marzec 2024

01.03.2024 - 02.03.2024 - Kurs ceremoniarzy (IV)
15.03.2024 - 16.03.2024 - Kurs zakrystianów (IV)
16.03.2024 - Diecezjalna Szkoła Liturgiczna
28.03.2024 - 31.03.2024 - Triduum Paschalne 2024

kwiecień 2024

05.04.2024 - 06.04.2024 - Kurs ceremoniarzy (V)
13.04.2024 - Diecezjalna Szkoła Liturgiczna

maj 2024

10.05.2024 - 11.05.2024 - Kurs zakrystianów (V)
18.05.2024 - Diecezjalna Szkoła Liturgiczna
31.05.2024 - 01.06.2024 - Kurs ceremoniarzy (VI)

czerwiec 2024

08.06.2024 - Zakończenie formacji w Diecezjalnej Szkole Liturgicznej

Kronika

Pierwsi absolwenci Szkoły Zakrystianów zakończyli kształcenie w Domu Słowa…

Dowiedz się więcej

We wspólnocie rekolekcyjnej DOMU SŁOWA wstąpiliśmy na świętą Górę Paschy…

Dowiedz się więcej

Liturgia Godzin i psalmy – to temat pierwszego dnia skupienia absolwentów i uczestników Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej…

Dowiedz się więcej

Tym razem w Domu Słowa formowali się diakoni stali oraz kandydaci wraz z małżonkami…

Dowiedz się więcej

Formacja​