Życie Duchowe

«Ze świadomością obecności wśród nas zmartwychwstałego Chrystusa stawiamy sobie dzisiaj pytanie, jakie zadano Piotrowi w Jerozolimie zaraz po jego mowie wygłoszonej w dniu Pięćdziesiątnicy: „Cóż mamy czynić?” (por. Dz 2,37).

Zadajemy to pytanie pełni ufności i optymizmu, chociaż nie lekceważymy trudności. Nie ulegamy bynajmniej naiwnemu przekonaniu, że można znaleźć jakąś magiczną formułę, która pozwoli rozwiązać wielkie problemy naszej epoki.

Nie, nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna Osoba oraz pewność, jaką Ona nas napełnia: „Ja jestem z wami!”

Nie trzeba zatem wyszukiwać „nowego programu”. Program już istnieje: ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię, aż osiągnie swą pełnię w niebiańskim Jeruzalem. Program ten nie zmienia się mimo upływu czasu i ewolucji kultur, chociaż bierze pod uwagę epokę i kulturę, aby możliwy był prawdziwy dialog i rzeczywiste porozumienie. Ten właśnie niezmienny program jest naszym programem na trzecie tysiąclecie» (Św. Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, nr 29).

Propozycje formacyjne

czerwiec 2024

24.06.2024 - 27.06.2024 - Rekolekcje kapłańskie

wrzesień 2024

20.09.2024 - 22.09.2024 - Rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka

październik 2024

12.10.2024 - Dzień Skupienia Służby Zdrowia

Kronika

w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan w Domu Słowa można oglądać wystawę ikon…

Dowiedz się więcej

Towarzystwo Przyjaciół WSD modliło się o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego…

Dowiedz się więcej

Kolejny dzień skupienia dla diakonów stałych. Tym razem wokół myśli św. Pawła…

Dowiedz się więcej

Tym razem lectio divina w DOMU SŁOWA było zasłuchaniem w Słowo o uzdrowieniu w imię Jezusa…

Dowiedz się więcej

Formacja​