Życie Duchowe

«Ze świadomością obecności wśród nas zmartwychwstałego Chrystusa stawiamy sobie dzisiaj pytanie, jakie zadano Piotrowi w Jerozolimie zaraz po jego mowie wygłoszonej w dniu Pięćdziesiątnicy: „Cóż mamy czynić?” (por. Dz 2,37).

Zadajemy to pytanie pełni ufności i optymizmu, chociaż nie lekceważymy trudności. Nie ulegamy bynajmniej naiwnemu przekonaniu, że można znaleźć jakąś magiczną formułę, która pozwoli rozwiązać wielkie problemy naszej epoki.

Nie, nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna Osoba oraz pewność, jaką Ona nas napełnia: „Ja jestem z wami!”

Nie trzeba zatem wyszukiwać „nowego programu”. Program już istnieje: ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię, aż osiągnie swą pełnię w niebiańskim Jeruzalem. Program ten nie zmienia się mimo upływu czasu i ewolucji kultur, chociaż bierze pod uwagę epokę i kulturę, aby możliwy był prawdziwy dialog i rzeczywiste porozumienie. Ten właśnie niezmienny program jest naszym programem na trzecie tysiąclecie» (Św. Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, nr 29).

Propozycje formacyjne

wrzesień 2023

30.09.2023 - Dzień wspólnoty osób konsekrowanych

październik 2023

06.10.2023 - 08.10.2023 - Duchowa Rodzina Przenajświętszej Krwi
07.10.2023 - 08.10.2023 - Ikonopisarze
07.10.2023 - Szkoła Animatora Biblijnego
14.10.2023 - Pracownicy i kapelani Służby Zdrowia
21.10.2023 - 22.10.2023 - Forum Charyzmatyczne
24.10.2023 - 26.10.2023 - Rekolekcje dla wdów konsekrowanych
27.10.2023 - 28.10.2023 - Szkoła Animatora Ruchu Światło-Życie

listopad 2023

03.11.2023 - 05.11.2023 - Ewangelizacja w odnowionej parafii - Domowe Kręgi Biblijne (cz. I)
10.11.2023 - 11.11.2023 - Rekolekcje dla kobiet

Kronika

Towarzystwo Przyjaciół WSD modliło się o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego…

Czytaj dalej

Kolejny dzień skupienia dla diakonów stałych. Tym razem wokół myśli św. Pawła…

Czytaj dalej

Tym razem lectio divina w DOMU SŁOWA było zasłuchaniem w Słowo o uzdrowieniu w imię Jezusa…

Czytaj dalej

Za nami kolejny dzień skupienia tych, którzy pomagają ludziom w potrzebie…

Czytaj dalej

Formacja​