Życie Duchowe

«Ze świadomością obecności wśród nas zmartwychwstałego Chrystusa stawiamy sobie dzisiaj pytanie, jakie zadano Piotrowi w Jerozolimie zaraz po jego mowie wygłoszonej w dniu Pięćdziesiątnicy: „Cóż mamy czynić?” (por. Dz 2,37).

Zadajemy to pytanie pełni ufności i optymizmu, chociaż nie lekceważymy trudności. Nie ulegamy bynajmniej naiwnemu przekonaniu, że można znaleźć jakąś magiczną formułę, która pozwoli rozwiązać wielkie problemy naszej epoki.

Nie, nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna Osoba oraz pewność, jaką Ona nas napełnia: „Ja jestem z wami!”

Nie trzeba zatem wyszukiwać „nowego programu”. Program już istnieje: ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię, aż osiągnie swą pełnię w niebiańskim Jeruzalem. Program ten nie zmienia się mimo upływu czasu i ewolucji kultur, chociaż bierze pod uwagę epokę i kulturę, aby możliwy był prawdziwy dialog i rzeczywiste porozumienie. Ten właśnie niezmienny program jest naszym programem na trzecie tysiąclecie» (Św. Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, nr 29).

Propozycje formacyjne

Kronika

Liturgia Godzin i psalmy – to temat pierwszego dnia skupienia absolwentów i uczestników Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej…

Czytaj dalej

Dzień skupienia Towarzystwa Przyjaciół WSD o drodze wiary św. Józefa i uczniów Jezusa…

Czytaj dalej

Z mocą Ducha Świętego i w radości wiary – drugie spotkanie kandydatów do bierzmowania…

Czytaj dalej

Tym razem w Domu Słowa formowali się diakoni stali oraz kandydaci wraz z małżonkami…

Czytaj dalej

Formacja​