Życie Duchowe

«Ze świadomością obecności wśród nas zmartwychwstałego Chrystusa stawiamy sobie dzisiaj pytanie, jakie zadano Piotrowi w Jerozolimie zaraz po jego mowie wygłoszonej w dniu Pięćdziesiątnicy: „Cóż mamy czynić?” (por. Dz 2,37).

Zadajemy to pytanie pełni ufności i optymizmu, chociaż nie lekceważymy trudności. Nie ulegamy bynajmniej naiwnemu przekonaniu, że można znaleźć jakąś magiczną formułę, która pozwoli rozwiązać wielkie problemy naszej epoki.

Nie, nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna Osoba oraz pewność, jaką Ona nas napełnia: „Ja jestem z wami!”

Nie trzeba zatem wyszukiwać „nowego programu”. Program już istnieje: ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię, aż osiągnie swą pełnię w niebiańskim Jeruzalem. Program ten nie zmienia się mimo upływu czasu i ewolucji kultur, chociaż bierze pod uwagę epokę i kulturę, aby możliwy był prawdziwy dialog i rzeczywiste porozumienie. Ten właśnie niezmienny program jest naszym programem na trzecie tysiąclecie» (Św. Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, nr 29).

Propozycje formacyjne

czerwiec 2023

03.06.2023 - "Przy Sercu Matki"
04.06.2023 - Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół WSD
16.06.2023 - 18.06.2023 - Domowe Kręgi Biblijne - kurs ewangelizacyjny

lipiec 2023

01.07.2023 - "Przy Sercu Matki"
02.07.2023 - 11.07.2023 - Ziemia Święta 2023
07.07.2023 - 12.07.2023 - Ewangelizacja - rekolekcje

grudzień 2023

09.12.2023 - Dzień Skupienia doradców życia rodzinnego

Kronika

W sobotę 20 maja 2023 roku możliwość wejścia na pustynię – i to w centrum miasta…

Czytaj dalej

Zapraszamy w czerwcu do udziału w kursie ewangelizacyjnym…

Czytaj dalej

Zapraszamy członków Towarzystwa Przyjaciół WSD oraz wszystkich, którzy chcą wspierać dzieło powołań na spotkanie 4 czerwca 2023 roku…

Czytaj dalej

Za nami kolejny dzień skupienia tych, którzy pomagają ludziom w potrzebie…

Czytaj dalej

Formacja​