Aktualności

Kształtowanie kapłańskich serc u boku biskupa…

Dowiedz się więcej

Katechumeni poznali osobiście biskupa Piotra…

Dowiedz się więcej

Zapraszamy na wykłady drugiego semestru…

Dowiedz się więcej

Święto Życia według rad ewangelicznych zgromadziło wielu…

Dowiedz się więcej

„Karawana” katechumenów zbliża się do trzeciego etapu…

Dowiedz się więcej

Dodatkowy wykład Ericha Busse o Księdzu Franzu Stocku…

Dowiedz się więcej

Trwa formacja początkowa mężczyzn pragnących być diakonami…

Dowiedz się więcej

Rady parafialne to serce parafii…

Dowiedz się więcej

Katechumeni odkrywają osobistą historię zbawienia…

Dowiedz się więcej

To doświadczenie działania Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła słuchającego Pana…

Dowiedz się więcej