Ewangelizacja

«Niezmordowanie będę powtarzał słowa Benedykta XVI, wprowadzające nas w serce Ewangelii: „U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie”. Jedynie dzięki temu spotkaniu – lub ponownemu spotkaniu – z miłością Bożą, które przemienia się w pełną szczęścia przyjaźń, jesteśmy uwolnieni od wyizolowanego sumienia i skoncentrowania się na sobie. (…) W tym tkwi źródło działalności ewangelizacyjnej. Jeśli bowiem ktoś przyjął tę miłość przywracającą mu sens życia, czyż może zrezygnować z pragnienia, by podzielić się tym z innymi? Dobro zmierza zawsze do dzielenia się. (…) Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija. Dlatego jeśli ktoś pragnie żyć z godnością oraz w całej pełni, nie ma innej drogi, jak uznanie drugiego człowieka i szukanie jego dobra. Nie powinny więc nas dziwić niektóre wypowiedzi św. Pawła: „miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14); „Biada mi […], gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9,16). Propozycja polega na tym, by żyć na wyższym poziomie, ale nie z mniejszą intensywnością: „Życie umacnia się, gdy jest przekazywane, a słabnie w izolacji i pośród wygód. Istotnie, najbardziej korzystają z możliwości życia ci, którzy rezygnują z wygodnego poczucia bezpieczeństwa i podejmują z pasją misję głoszenia życia innym”» (Papież Franciszek, Evangelii gaudium, nr 7-10)

Propozycje formacyjne

Brak Wydarzenia

Kronika

w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan w Domu Słowa można oglądać wystawę ikon…

Dowiedz się więcej

Uczennice Pana Jezusa Chrystusa z charyzmatycznej wspólnoty w Teksasie włączają się w ewangelizację w Domu Słowa…

Dowiedz się więcej

Tym razem lectio divina w DOMU SŁOWA było zasłuchaniem w Słowo o uzdrowieniu w imię Jezusa…

Dowiedz się więcej

W DOMU SŁOWA miało miejsce kolejne spotkanie młodzieży będącej na drodze do dojrzałej wiary…

Dowiedz się więcej

Formacja​