Ewangelizacja

«Niezmordowanie będę powtarzał słowa Benedykta XVI, wprowadzające nas w serce Ewangelii: „U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie”. Jedynie dzięki temu spotkaniu – lub ponownemu spotkaniu – z miłością Bożą, które przemienia się w pełną szczęścia przyjaźń, jesteśmy uwolnieni od wyizolowanego sumienia i skoncentrowania się na sobie. (…) W tym tkwi źródło działalności ewangelizacyjnej. Jeśli bowiem ktoś przyjął tę miłość przywracającą mu sens życia, czyż może zrezygnować z pragnienia, by podzielić się tym z innymi? Dobro zmierza zawsze do dzielenia się. (…) Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija. Dlatego jeśli ktoś pragnie żyć z godnością oraz w całej pełni, nie ma innej drogi, jak uznanie drugiego człowieka i szukanie jego dobra. Nie powinny więc nas dziwić niektóre wypowiedzi św. Pawła: „miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14); „Biada mi […], gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9,16). Propozycja polega na tym, by żyć na wyższym poziomie, ale nie z mniejszą intensywnością: „Życie umacnia się, gdy jest przekazywane, a słabnie w izolacji i pośród wygód. Istotnie, najbardziej korzystają z możliwości życia ci, którzy rezygnują z wygodnego poczucia bezpieczeństwa i podejmują z pasją misję głoszenia życia innym”» (Papież Franciszek, Evangelii gaudium, nr 7-10)

Propozycje formacyjne

październik 2023

07.10.2023 - 08.10.2023 - Ikonopisarze
07.10.2023 - Szkoła Animatora Biblijnego
13.10.2023 - Dzień Skupienia CARITAS DL
21.10.2023 - 22.10.2023 - Forum Charyzmatyczne
27.10.2023 - 28.10.2023 - Szkoła Animatora Ruchu Światło-Życie
28.10.2023 - Forum Liderów

listopad 2023

03.11.2023 - 05.11.2023 - Ewangelizacja w odnowionej parafii - Domowe Kręgi Biblijne (cz. I)
11.11.2023 - 12.11.2023 - Ikonopisarze
17.11.2023 - 19.11.2023 - Rekolekcje KSM

grudzień 2023

01.12.2023 - 02.12.2023 - Szkoła Animatora Ruchu Światło-Życie

Kronika

Tym razem lectio divina w DOMU SŁOWA było zasłuchaniem w Słowo o uzdrowieniu w imię Jezusa…

Czytaj dalej

W DOMU SŁOWA miało miejsce kolejne spotkanie młodzieży będącej na drodze do dojrzałej wiary…

Czytaj dalej

Ewangelizacja to misja każdego chrześcijanina. Zapraszamy na wakacyjne rekolekcje ewangelizacyjne!

Czytaj dalej

We wspólnocie rekolekcyjnej DOMU SŁOWA wstąpiliśmy na świętą Górę Paschy…

Czytaj dalej

Formacja​