w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan w Domu Słowa można oglądać wystawę ikon…

Dowiedz się więcej

Uczennice Pana Jezusa Chrystusa z charyzmatycznej wspólnoty w Teksasie włączają się w ewangelizację w Domu Słowa…

Dowiedz się więcej

Tym razem lectio divina w DOMU SŁOWA było zasłuchaniem w Słowo o uzdrowieniu w imię Jezusa…

Dowiedz się więcej

W DOMU SŁOWA miało miejsce kolejne spotkanie młodzieży będącej na drodze do dojrzałej wiary…

Dowiedz się więcej

Ewangelizacja to misja każdego chrześcijanina. Zapraszamy na wakacyjne rekolekcje ewangelizacyjne!

Dowiedz się więcej

We wspólnocie rekolekcyjnej DOMU SŁOWA wstąpiliśmy na świętą Górę Paschy…

Dowiedz się więcej

Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania z cyklu „Narodzeni z Ducha Świętego”…

Dowiedz się więcej

Zapraszamy na rekolekcje lectio divina z Kościołem pierwszych chrześcijan: 19-21 maja 2023 roku…

Dowiedz się więcej

Z mocą Ducha Świętego i w radości wiary – drugie spotkanie kandydatów do bierzmowania…

Dowiedz się więcej

Modlitwa za dzieło ewangelizacji w diecezji legnickiej…

Dowiedz się więcej

10/34