w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan w Domu Słowa można oglądać wystawę ikon…

Dowiedz się więcej

Towarzystwo Przyjaciół WSD modliło się o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego…

Dowiedz się więcej

Kolejny dzień skupienia dla diakonów stałych. Tym razem wokół myśli św. Pawła…

Dowiedz się więcej

Tym razem lectio divina w DOMU SŁOWA było zasłuchaniem w Słowo o uzdrowieniu w imię Jezusa…

Dowiedz się więcej

Za nami kolejny dzień skupienia tych, którzy pomagają ludziom w potrzebie…

Dowiedz się więcej

W DOMU SŁOWA miało miejsce kolejne spotkanie młodzieży będącej na drodze do dojrzałej wiary…

Dowiedz się więcej

Ewangelizacja to misja każdego chrześcijanina. Zapraszamy na wakacyjne rekolekcje ewangelizacyjne!

Dowiedz się więcej

We wspólnocie rekolekcyjnej DOMU SŁOWA wstąpiliśmy na świętą Górę Paschy…

Dowiedz się więcej

Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania z cyklu „Narodzeni z Ducha Świętego”…

Dowiedz się więcej

Zapraszamy na rekolekcje lectio divina z Kościołem pierwszych chrześcijan: 19-21 maja 2023 roku…

Dowiedz się więcej

10/37