Pierwsi absolwenci Szkoły Zakrystianów zakończyli kształcenie w Domu Słowa…

Dowiedz się więcej

We wspólnocie rekolekcyjnej DOMU SŁOWA wstąpiliśmy na świętą Górę Paschy…

Dowiedz się więcej

Liturgia Godzin i psalmy – to temat pierwszego dnia skupienia absolwentów i uczestników Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej…

Dowiedz się więcej

Tym razem w Domu Słowa formowali się diakoni stali oraz kandydaci wraz z małżonkami…

Dowiedz się więcej

Tym razem w Szkole Zakrystianów o teologii i znakach Triduum Paschalnego…

Dowiedz się więcej

W Domu Słowa trwa Kurs Ceremoniarzy…

Dowiedz się więcej

W DOMU SŁOWA trwają zajęcia formacyjne w Diecezjalnej Szkole Liturgicznej…

Dowiedz się więcej

DOM SŁOWA przez dwa dni był przestrzenią rozeznawania drogi życia…

Dowiedz się więcej

Zgodnie z tradycją diecezji legnickiej pierwszy weekend lutego to czas rekolekcji powołaniowych…

Dowiedz się więcej

W Domu Słowa zainicjowano formację permanentną diakonów stałych…

Dowiedz się więcej

10/16