Pierwsi absolwenci Szkoły Zakrystianów zakończyli kształcenie w Domu Słowa…

Czytaj dalej

Towarzystwo Przyjaciół WSD modliło się o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego…

Czytaj dalej

Kolejny dzień skupienia dla diakonów stałych. Tym razem wokół myśli św. Pawła…

Czytaj dalej

Tym razem lectio divina w DOMU SŁOWA było zasłuchaniem w Słowo o uzdrowieniu w imię Jezusa…

Czytaj dalej

Za nami kolejny dzień skupienia tych, którzy pomagają ludziom w potrzebie…

Czytaj dalej

W DOMU SŁOWA miało miejsce kolejne spotkanie młodzieży będącej na drodze do dojrzałej wiary…

Czytaj dalej

W DOMU SŁOWA spotkali się kapelani szpitali, ośrodków DPS, ZOL i hospicjów z diecezji legnickiej…

Czytaj dalej

Ewangelizacja to misja każdego chrześcijanina. Zapraszamy na wakacyjne rekolekcje ewangelizacyjne!

Czytaj dalej

Pielgrzymka śladami Jezusa Chrystusa, Maryi i Apostołów…

Czytaj dalej

We wspólnocie rekolekcyjnej DOMU SŁOWA wstąpiliśmy na świętą Górę Paschy…

Czytaj dalej

10/74