Ziemia Święta 2023

Pielgrzymka do Ziemi Świętej to spotkanie z Piątą Ewangelią. W tym roku zapraszamy na te szczególne rekolekcje w drodze w czasie wakacyjnym, w dn. 2-11 lipca 2023 roku.

Nasze pielgrzymowanie ma konkretne cele:

  • osobiste nawrócenie i odnowa duchowa,
  • nawiedzenie miejsc świętych związanych z historią zbawienia, a szczególnie z osobą Jezusa Chrystusa,
  • poznanie kontekstu historycznego i kulturowego, w którym rodził się i egzystował Kościół popaschalny,
  • wsparcie chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej.

Nasza pielgrzymka będzie miała charakter duchowy. Specjalnie na tę okazję przygotowujemy dla każdego pielgrzyma modlitewnik. Oprócz celebrowania Eucharystii i liturgii godzin oraz nawiedzania miejsc świętych, będziemy także słuchali katechez dla pogłębienia wiary.

Naszym głównym przewodnikiem po Piątej Ewangelii chcemy uczynić Ducha Świętego. Tylko On może nas doprowadzić do głębszego poznania tajemnicy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

Po meandrach dziejów zbawienia i historii miejsc świętych poprowadzi nas ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel, biblista, obecnie dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Biblijnego.

Zapisy via e-mail: sbp2017legnica@gmail.com.

Szczegóły pielgrzymki w załączonym PROGRAMIE.

Kiedy

23.02.2023    
Cały dzień

Kategoria