Konferencja naukowa o Henryku Pobożnym

KONFERENCJA NAUKOWA

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej, Duszpasterstwo Ludzi Pracy ‘90 oraz Bractwo Henryka Pobożnego zapraszają na konferencję naukową poświęconą Słudze Bożemu Henrykowi Pobożnemu, która odbędzie się w DOMU SŁOWA w Legnicy, w dn. 21 stycznia 2023 roku (sobota), w godz. 10.00-14.00.

PRELEKCJE:

  • Prof. dr hab. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski)

„Książę w zmaganiach z dziczą Tartaru. Pierwociny kultu Henryka Pobożnego w świetle najdawniejszej hagiografii jadwiżańskiej”

  • Tomasz Łysiak (pisarz, scenarzysta, dziennikarz)

„Henryk Pobożny – najbardziej chrześcijański książę Polski

  • Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

„Przedmurze chrześcijaństwa – Mongołowie, Turcy i inni ante portas

  • Dr hab. prof. KUL Tomasz Panfil (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

„Orły, lwy i smoki – symbole władzy książęcej”

 

Wstęp wolny. Bez wcześniejszych zapisów.

Miejsce: DOM SŁOWA, Legnica, ul. Jana Pawła II nr 1 (wejście od Placu Orląt Lwowskich), www.domslowa.legnica.pl

__________________

Bł. Stefan Kard. Wyszyński o księciu Henryku Pobożnym:

Ustanawia wspaniały wzór, jak książę chrześcijański ma duszę swą dawać za braci, naśladując Chrystusa. (Wrocław, 31.08.1965)

Kiedy

21.01.2023    
10:00 - 14:00