«Słowo życia» – lectio divina

Lectio divina nie jest metodą rozważania Pisma świętego – jest stylem życia. Lektura tekstu natchnionego, medytacja słowa Bożego, modlitwa – to wszystko w tym celu, żeby ostatecznie zamieszkać w Słowie.

W czasie adwentu zapraszamy do udziału w rekolekcjach lectio divina z Pierwszym Listem do Tesaloniczan. Jest to najstarszy tekst Nowego Testamentu. Św. Paweł napisał go do wspólnoty, której głosił Ewangelię wśród licznych przeciwności. Wiele osób utożsamiało je ze znakami końca czasów. Przed przyjściem do Tesaloniki apostoł został wyrzucony z Filippi i wydawało się, że będzie musiał zakończyć ewangelizację w Macedonii. Wtedy po raz kolejny doświadczył, że dzieło, przy którym się trudził, nie należy do niego: «Nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i [działaniem] Ducha Świętego» (1 Tes 1,5). Drogę do serc Tesaloniczan utorował dla Ewangelii Jezusa Chrystusa sam Duch. Po raz kolejny objawiła się moc BOGA, który JEST, który BYŁ, i który PRZYCHODZI. On jest Panem historii! Po pewnym czasie od tych wydarzeń św. Paweł postanowił ponownie obwieścić braciom kerygmat. Wiedział bowiem, że nikomu nie jest łatwo jednocześnie żyć w świecie i trwać w Panu.

_____________

Informacje o rekolekcjach:

  • Termin: 16-18 grudnia 2022 (pt – ndz).
  • Miejsce: DOM SŁOWA (ul. Jana Pawła II 1)
  • Początek w piątek o godz. 19:00 – zakończenie w niedzielę ok. godz. 14:00.
  • Należy zabrać ze sobą Pismo święte i notatnik.
  • Rekolekcje w większości odbywają się w milczeniu (od piątku wieczorem do niedzielnego poranka).
  • Pozostałe informacje dotyczące zakwaterowania i kosztów u s. Olgi: domslowa@diecezja.legnica.pl; (076) 724 41 30.

ZAPRASZAMY!

Kiedy

16.12.2022 - 18.12.2022    
18:00 - 14:00

Kategoria