«Słowo życia» – lectio divina

Lectio divina nie jest metodą rozważania Pisma świętego – jest stylem życia. Lektura tekstu natchnionego, medytacja słowa Bożego, modlitwa – to wszystko w tym celu, żeby ostatecznie zamieszkać w Słowie.

„Nauka Krzyża jest mocą”

W czasie adwentu zapraszamy do udziału w rekolekcjach lectio divina ze św. Pawłem, największym ewangelizatorem Kościoła, medytując fragmenty Pierwszego Listu do Koryntian. Jest on jednym z najstarszych pism Apostoła Narodów. Św. Paweł napisał go do wspólnoty, której głosił Ewangelię podczas drugiej wyprawy misyjnej. Świadectwo życia chrześcijan mieszkających w Koryncie było oczkiem w głowie młodego Kościoła. Korynt leżał na skrzyżowaniu wielkich szlaków handlowych oraz na styku kultur Zachodu i Wschodu. Od siły wiary wspólnoty korynckiej w dużej mierze zależała ekspansywność misyjna chrześcijaństwa. Z tej racji św. Paweł widząc problemy młodego Kościoła, a zwłaszcza wewnętrzne pęknięcia i styl życia odbiegający od logiki Ducha, głosi powtórnie Mądrość Krzyża jako źródło nowego życia i jedności.

Zapraszamy na rekolekcje:

 • o trudnych relacjach,
 • o ludzkich rozwiązaniach,
 • o mocy Krzyża.

_____________

Informacje o rekolekcjach:

 • Termin: 15-17 grudnia 2023 (pt – ndz).
 • Miejsce: DOM SŁOWA (ul. Jana Pawła II 1)
 • Początek w piątek o godz. 18:00 – zakończenie w niedzielę ok. godz. 14:00.
 • Należy zabrać ze sobą Pismo święte i notatnik.
 • Rekolekcje w większości odbywają się w milczeniu (od piątku wieczorem do niedzielnego poranka).
 • Zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych.
 • Koszt: 300 zł.
 • Pozostałe informacje w sekretariacie u s. Olgi: domslowa@diecezja.legnica.pl; tel. (+48) 511-712-949 lub (076) 724 41 30 (pon-pt w godz. 9.00-14.00).

UWAGA:

Istnieje możliwość przeżycia DNIA PUSTYNI tylko w sobotę. Jest to propozycja dla osób, które z różnych racji nie mogą uczestniczyć w całości rekolekcji. Trzeba jednak zdeklarować możliwość udziału w programie w godz. 8.30-21.30 oraz trwanie w milczeniu. Koszt: 120 zł (z obiadem i kolacją).

PROGRAM

Kiedy

15.12.2023 - 17.12.2023    
18:00 - 14:30

Kategoria