Rekolekcje ignacjańskie – fundament

«NA BOŻĄ CHWAŁĘ»
REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE

 – FUNDAMENT –

Rekolekcje przeżywane według metody ignacjańskiej, to droga Ćwiczeń Duchownych, które służą uzyskaniu duchowej sprawności w przeżywaniu szczerej i głębokiej przyjaźni z Trójcą Świętą.

Święty Ignacy Loyola w pierwszej uwadze do Ćwiczeń stwierdza: Pod tym mianem „Ćwiczeń Duchownych” rozumie się wszelki sposób odprawiania rachunku sumienia, rozmyślania, kontemplacji, modlitwy ustnej i myślnej i inne działania duchowne. Albowiem jak przechadzka, marsz i bieg są ćwiczeniami cielesnymi, tak podobnie ćwiczeniami duchownymi nazywa się wszelkie sposoby przygotowania i usposobienia duszy do usunięcia wszystkich uczuć nieuporządkowanych, a po ich usunięciu – do szukania i znalezienia woli Bożej w takim uporządkowaniu swego życia, żeby służyło dla dobra i zbawienia duszy.

Fundament jest początkowym pięciodniowym etapem rekolekcji ignacjańskich, w którym uczysz się przedłużonej modlitwy opartej na Słowie Bożym, codziennego rachunku sumienia, korzystania z kierownictwa duchowego oraz wyciszenia wewnętrznego i milczenia zewnętrznego.

Program dnia zawiera m.in.: dwa wprowadzenia do modlitwy medytacyjnej, jedną konferencję, cztery medytacje, Eucharystię, codzienny rachunek sumienia. Kierownik duchowy w codziennym spotkaniu stara się Ci pomóc w rozumieniu sposobu, w jaki Bóg Cię prowadzi w rekolekcjach.

W okresie osobistego przygotowania do przeżycia tych rekolekcji zachęcamy do praktykowania codziennej, przedłużonej modlitwy. Warto prosić o łaskę otwartości i hojności serca wobec działającego Boga. Ważna jest prośba o uległość natchnieniom Ducha Świętego dla siebie samego i prowadzących rekolekcje.

_____________

Informacje o rekolekcjach:

  • Termin: 27 grudnia 2023 – 1 stycznia 2024.
  • Miejsce: DOM SERCA PANA JEZUSA (ul. Grunwaldzka 50).
  • Początek we wtorek 27 grudnia o godz. 16.00 – zakończenie w niedzielę 1 stycznia ok. godz. 14:00.
  • Należy zabrać ze sobą Pismo święte i notatnik.
  • Rekolekcje odbywają się w milczeniu.
  • Zgłoszenia są przyjmowane dwuetapowo. Należy wyrazić pragnienie i decyzję uczestnictwa, wysyłając zgłoszenie na adres: domslowa@diecezja.legnica.pl. Wówczas otrzymacie państwo ankietę, którą należy wypełnić i odesłać. Po zapoznaniu się z treścią ankiety i wstępnym rozeznaniu przez księdza prowadzącego, otrzymają Państwo wiadomość o tym, czy zostali przyjęci na rekolekcje.
  • Pozostałe informacje dotyczące zakwaterowania i kosztów u s. Olgi: domslowa@diecezja.legnica.pl; (+48) 511-712-949 lub (076) 724 41 30 (pon-pt w godz. 9.00-14.00).

Kiedy

27.12.2023 - 01.01.2024    
16:00 - 14:00

Kategoria