Narodzenie Pańskie 2023

Świętujemy tajemnicę Wcielenia Słowa. W tym roku na różne sposoby spotykaliśmy się w DOMU SŁOWA, by poznawać Boga, który pomimo różnych zawirowań naszej ludzkiej historii nigdy nie przestał nas kochać. On ciągle prowadzi z nami dialog i pociąga nas do siebie. „Jeśli Bóg rzeczywiście przemówił, to nie ma ważniejszej rzeczy od zasłuchania się w to, co powiedział”. Najpiękniejszym Słowem Boga jest Jego Syn – Jezus Chrystus. Życzymy Wam wszystkim, byście w tę Świętą Noc oraz w następnych dniach obchodu Tajemnicy Bożego Narodzenia zamieszkali w Słowie, które stało się Ciałem. W Nim jest życie.

Pełnych pokoju i dobra Świąt Narodzenia Pańskiego!

Kiedy

25.12.2023 - 26.12.2023    
Cały dzień