Diecezjalna Szkoła Liturgiczna

DIECEZJALNA SZKOŁA LITURGICZNA IM. KS. MARKA ADASZKA

Zapraszamy osoby dorosłe (od 20 roku życia) do udziału w Diecezjalnej Szkole Liturgicznej.

Głównym akcentem tegorocznej edycji Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej  jest przybliżenie poszczególnych części liturgii Eucharystii, a także posług i funkcji związanych z jej celebracją oraz podstawowych zasad na temat muzyki liturgicznej,  zapoznanie się z księgami liturgicznymi i pogłębienie umiejętności odczytywania sensu liturgii słowa.

W programie DSL:

 • prezentacja roku liturgicznego i ksiąg liturgicznych,
 • wykłady z teologii liturgii Eucharystii,
 • wprowadzenie do liturgii słowa i lekcjonarza mszalnego,
 • ćwiczenia i konwersatoria pogłębiające wiedzę i duchowość liturgiczno-biblijną,
 • praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcji i posług liturgicznych,
 • wprowadzenie do Liturgii godzin.

Udział w Diecezjalnej Szkole Liturgicznej to nie tylko szansa na pogłębienie rozumienia tajemnicy Eucharystii, ale także sposobność do aktywniejszego i pełniejszego uczestniczenia w celebracjach liturgicznych. Jest to też doskonała okazja do formowania parafialnych zespołów liturgicznych, które już istnieją albo się ukształtują, by w przyszłości wraz z duszpasterzem dbać o przygotowanie i przebieg liturgii w parafii. Z tej racji bardzo korzystny jest udział w DSL kilku osób z jednej parafii.

Dla kandydatów na stałych lektorów i akolitów zajęcia w DSL stanowią jeden z etapów ich trzyletniego przygotowania do podjęcia tych posług.

__________

Terminy sesji:

 • 16.12.2023
 • 20.01.2024
 • 17.02.2024
 • 16.03.2024
 • 13.04.2024
 • 18.05.2024
 • 08.06.2024 – zakończenie 

Czas trwania każdej sesji: 8:30-15:00

 • 21-23.06.2024 – rekolekcje dla absolwentów wszystkich dotychczasowych edycji DSL 

__________

Miejsce:

 • DOM SŁOWA w Legnicy (ul. Jana Pawła II 1, wejście od Placu Orląt Lwowskich)

__________

Formularz zgłoszeniowy:

 • diecezja.legnica.pl/dsl/
  zakładka: ZAPISY

Informacje dodatkowe:

 • 519-816-470
 • mail: i.chlopko@wp.pl

ZAPRASZAMY!

Kiedy

16.12.2023    
08:30 - 15:00

Kategoria