w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan w Domu Słowa można oglądać wystawę ikon…

Dowiedz się więcej

Uczennice Pana Jezusa Chrystusa z charyzmatycznej wspólnoty w Teksasie włączają się w ewangelizację w Domu Słowa…

Dowiedz się więcej

Pierwsi absolwenci Szkoły Zakrystianów zakończyli kształcenie w Domu Słowa…

Dowiedz się więcej

Towarzystwo Przyjaciół WSD modliło się o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego…

Dowiedz się więcej

Kolejny dzień skupienia dla diakonów stałych. Tym razem wokół myśli św. Pawła…

Dowiedz się więcej

Tym razem lectio divina w DOMU SŁOWA było zasłuchaniem w Słowo o uzdrowieniu w imię Jezusa…

Dowiedz się więcej

Za nami kolejny dzień skupienia tych, którzy pomagają ludziom w potrzebie…

Dowiedz się więcej

W DOMU SŁOWA miało miejsce kolejne spotkanie młodzieży będącej na drodze do dojrzałej wiary…

Dowiedz się więcej

W DOMU SŁOWA spotkali się kapelani szpitali, ośrodków DPS, ZOL i hospicjów z diecezji legnickiej…

Dowiedz się więcej

Ewangelizacja to misja każdego chrześcijanina. Zapraszamy na wakacyjne rekolekcje ewangelizacyjne!

Dowiedz się więcej

10/74